Thiết bị kiểm tra
 • Thử nghiệm cấp Eddy

  Xét nghiệm luồng gió lốc là một phương pháp thử nghiệm không phải tiếp xúc, chủ yếu dùng từ trường và từ trường tiến hành từ trường để phát hiện.Nó là một trong những phương pháp thử nghiệm không hủy diệt trong ngành.

 • Kiểm tra thuốc nổ

  Công nghệ phát hiện luồng điện, chủ yếu dùng bộ cảm ứng từ từ từ (v. d. Bộ cảm biến Hall) để đạt được tín hiệu rò rỉ từ luồng, rồi gửi đến máy tính để xử lý tín hiệu.

 • Thử siêu âm

  Siêu âm thử nghiệm viết tắt UT, còn được gọi là siêu âm thử nghiệm, dùng siêu âm để phát hiện công nghệ, là một trong năm phương pháp thử nghiệm không hủy diệt thông thường.

Featured NDT Testing Equipment

 • We’re here to help you get started in the right direction with your project.

 • CONTACT US

Customers Cases

 • customer_case_FAG
 • customer_case_ZF
 • customer_case_BOSCH
 • customer_case_GMB
 • customer_case_JIULI
 • customer_case_GDCOPPER
 • customer_case_MIDEA
 • customer_case_GREE
 • customer_case_ALSTOM
 • customer_case_BAOSTEEL
 • customer_case_HITACHI
 • customer_case_TOSHIBA
 • customer_case_AUTOLIV
 • customer_case_MAGNA
 • customer_case
 • customer_case_SKF

News & Events

 • Bộ tạo thử nghiệm Eddie Eddie. Bộ tạo thử nghiệm Eddie Eddie.

  BKN New CE for Eddie Giờ kiểm tra Equality ước lượng máy móc và Hạ giá VOLcẩn đã được theo dõi và kiểm tra thành công.Chỉ thị về máy móc và 2...

 • Chứng nhận ước nguyện NỔ Cứng Chứng nhận ước nguyện NỔ Cứng

  BKN TA giữ được trình giấy chứng minh SÁCH SỐ ước SÁđứng SÁBBBKN đã được kiểm tra để theo đúng tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an ninh công việc: GB/B45-2020/ISO 45:dùm cho to àn bộ quá trình...phía bây giờ...

 • Chứng nhận ước nguyện Y tế Chứng nhận ước nguyện Y tế

  Máy công nghiệp BKN nhận được Quỹ Chứng Khoán Chứng Khoán Chứng CHUYỂN Cho tất cả các hoạt động quản lý môi trường ở các bộ phận, văn phòng, địa điểm làm việc liên quan đến nghiên cứu và lắp ráp...

 • 3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
  3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
 • +86-025-52244360
  Call us on:
  +86-025-52244360