Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng

Hệ thống bảo đảm chất lượng và tiêu đề cao và


Tổ chức của chúng ta dựa trên ISO 9010:Làm ơn, và yêu cầu Hệ thống Quản lý chất lượng, và kết hợp với các yêu cầu chất lượng của hồ sơ thầu và sự chuẩn bị thực sự của gói "Mã hóa chất lượng và thủ tục và chương trình kiểm tra không tàn phá,chỉ dẫn hành động về tài liệu hỗ trợ của nó. BSJdZ Dưới s ự lãnh đạo của công ty và kiểm soát 352;39;hệ thống chất lượng được điều hành có hiệu quả.Tất cả các bộ phận và đơn vị, theo quy định và quy tắc quy định của công ty và công ty và trói buộc 399.Tăng cường quản lý chuyên nghiệp để đảm bảo hệ thống chất lượng ngon có thể hoạt động hiệu quảBSJdZ Để vận hành hệ thống chất lượng, hệ thống chất lượng luôn được sửa đổi và cải thiện.Giám đốc hệ thống chất lượng và kiểm to án lại của công ty và phát triển dự án để xác định các quy trình cần thiết từ hệ thống quản lý chất lượng.Những tiến trình này có thể từ việc xác định nhu cầu của khách hàng.Quy trình đánh giá lớn cũng có thể là quy trình phụ của các hoạt động chất lượng cụ thể.Xác định chuỗi, giao diện và quan hệ giữa các phương pháp và các tiến trình.Việc thử nghiệm chưa hủy diệt của dự án này được xác nhận bởi quá trình quản lý, quá trình tài nguyên, quá trình phát hiện và quá trình cải tiến phân tích đo lường.Các tiến trình đo, theo dõi và phân tích cung cấp thông tin đầy đủ và cần thiết và các thông tin được phân tích để giám sát các tiến trình này.


Để đo các tiến trình, phân tích kết quả và thực hiện các biện pháp cần thiết để đạt được kết quả đã lên kế hoạch và tiếp tục cải thiện.Ban Quản lý chất lượng


Dựa trên nguyên tắc, dựa trên luật pháp và quy định, kết hợp với tình hình thực tế của bộ phận dự án, chính xác và đúng thời điểm đã được vạch ra chính sách chất theo đây:Ban kiểm soát chất lượng


Để hoàn thành các thử nghiệm không có thiệt hại, chúng tôi sẽ tăng sự kiểm soát của quá trình kiểm tra, từ các tài liệu xây dựng, quản lý xây dựng, thanh tra tại chỗ, từ chất lượng kỹ thuật đến quản lý HSE.Kiểm soát toàn vòng, theo luật lệ ISO901i: Hệ thống tiêu chuẩn 2000, chất lượng phản ánh các tiến trình khác nhau.


quality control


  • 3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
    3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
  • +86-025-52244360
    Call us on:
    +86-025-52244360