Chứng nhận ước nguyện Y tế

Chứng nhận ước nguyện Y tế

Nhà máy BKN có tờ Chứng minh ước nguyện ước ao ước đăng ký SIÊU,

Dành cho to àn bộ quá trình quản lý môi trường ở các bộ phận, các văn phòng, các địa điểm làm việc liên quan đến R/ amp;D và lắp ráp thiết bị phát hiện lỗ hổng tại băng tần cung cấp và thiết bị phát hiện lỗi từ luồng về lỗ thủng của thiết bị tự động công nghiệp (chỉ với các chi nhánh) (cho phép đào tạo)

1).png

  • 3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
    3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
  • +86-025-52244360
    Call us on:
    +86-025-52244360