Trình báo hiện thời về cánh tả DT-F1 máy tạo động cơ

Trình báo hiện thời về cánh tả DT-F1 máy tạo động cơ

Hệ thống kiểm tra tần suất này có một hệ thống thiết bị thử nghiệm động cơ, hệ thống thăm dò xoay, hệ thống điều khiển do thám, hệ thống định vị, hệ thống điều khiển điện.v.v. Để thích nghi với độ chịu đựng lớn về hình dạng và vị trí, thiết bị được thiết kế với thiết bị dẫn hướng thăm dò, thiết bị tránh va chạm và thiết bị bay lượn thăm dò.Thiết bị này cho phép khoan dung vị trí của bình được khoan tới chốt định vị được khoan đến cộng hoặc ít 5mm.Đồng thời, thiết bị tránh va chạm có thể tự động khởi động quy trình dừng khi độ chịu đựng to àn diện giữa vị trí của khối trụ và vị trí của khối trụ vượt quá phạm vi này, để tránh làm hư khối trụ và thiết bị.(hệ thống định vị)


(hệ thống định vị) đây là lõi kỹ thuật của thiết bị này.Việc thử nghiệm chạy thoát nước xoáy tự động đòi hỏi chuyển động ổn định (chuyển động quét) giữa thân dò và bề mặt của sản phẩm cần kiểm tra.Mảnh khoan được dò ra hiệu quả là 1 mm*1 mm khi phần trước của con tầu đi qua phần sản phẩm cần kiểm tra.Vì vậy, để tìm thấy to àn bộ bề mặt bên trong của trụ, cần thiết phải quét ốc vít do thám trên bề mặt trong của trụ và tứ 939;Máy dò xoay của BKN có thể được sử dụng cùng với hệ thống âm thanh sẵn sàng của BKN, thứ mà có thể mang độ hiệu quả của thiết bị vào hoạt động hoàn hảo.Hệ thống thăm dò xoay của BKN có tính chất tốc độ cao, thao tác ổn định, tín hiệu truyền đáng tin cậy và bảo trì không.Trình nền công nghệ


ET-F1-Engine-Cylinder-Bore-Eddy-Current-Flaw-Detector-2.jpg


Overview of ET-F1 Engine Cylinder Bore Eddy Current Flaw Deter
Leave us Message:

  • 3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
    3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
  • +86-025-52244360
    Call us on:
    +86-025-52244360