Máy dò ống khoan dung dung dịch Flux...

Máy dò ống khoan dung dung dịch Flux...

Đặc trưng: đường kính934;73 / 934;89999, m m, dài 9.6m hay vậy

Thiệt hại tốc độ trinh sát: 6-20 m/ min

Chấp nhận tiêu chuẩn A.A.I thử thách BSJDJ nguyên tắc BSJDJ nguyên tắc cơ bản kiểm tra đường ống thoát từ chính


là nguyên tắc đã được m ã hóa (gần với độ bão hoà) để có một số hiệu ứngĐộ tụ của luồng từ trường để tạo ra một trường từ trường rò ở trường ngắt kết nối, và bộ cảm biến từ trường gửi tín hiệu ra vào bộ khuếch đại hoạt động.và các đường lực từ không bị giới hạn vì thế bề mặt của mảnh ghép có sự rò rỉ từ tính lớn, thuận cho việc phát hiện tại nơi đó. Bộ nhạy cảm từ tính quét dọc theo bề mặt của vật liệu sắt từ được nam tính, thu thập các lớp hỏng từ trường và tạo ra một tín hiệu điện khuyết để đạt được mục đích tìm ra vị trí và các tham số khiếm khuyết. Công nghệ thám thính về rò rỉ luồng điện từ không tàn phá được sử dụng rộng rãi trong việc phát hiện các vật liệu kim loại và đánh giá các sản phẩm liên quan nhờ tốc độ phát hiện nhanh, độ đáng tin cậy cao và độ sạch mặt đất thấp.Khác với phát hiện và phát hiện các hạt từ tính, tín hiệu phát hiện rò rỉ từ luồng không được hiển thị bởi chất từ, và môi trường không bị ô nhiễm: nhờ vào các thành phần nhạy cảm khác nhau (như nguyên tố sảnh và phương pháp cuộn) các kết quả phát hiện trực tiếp từ tín hiệu điện,mà rất dễ kết nối với máy tính để thực hiện bộ xử lý kỹ thuật số, nên kết quả phát hiện có thể được lưu lại và sao lưu, dễ dàng phân tích tín hiệu phát hiện và phân tích xu hướng kết quả phát hiện.


khoan nòng Từ trường Flux Leakage Deter phần tử MFL-308 performance BSDZ






Leave us Message:

  • 3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
    3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
  • +86-025-52244360
    Call us on:
    +86-025-52244360