Máy phát hiện lắp đạn Piston Rod Eddy...

Máy phát hiện lắp đạn Piston Rod Eddy...

Vòng hai pít-tông xoay theo cùng hướng để điều khiển thanh pít-tông trên để xoay, và sau đó cái xô đẩy thanh pít-tông qua ống khoan để phát hiện xong.Khẩu lục


Pison Rod Eddy Current Flaw Deter, SBT-0h và nbsp;Description


First, the piston Rod status và tham số

1.Chỉ tả thanh pít-tông là966;} 10-966608 và độ dài là 100-500.

2.Chất liệu thép lục: thép carbon bình thường, thép tròn hợp kim.

3.Tinh tả nòng súng: thô lỗ ra0.1, tròn 0.2, tròn đập 0.07

4.Tốc độ cơ động: Lấy đường kính mảnh 20, chiều dài 450, cách phát hiện 300 làm ví dụ, nhịp tim phát hiện 6 giây.

5.Nơi phát hiện: phần có đường kính lớn nhất.

6, độ chính xác phát hiện: cho 0.1mm (sâu) x0.1mm (độ rộng) x3mm (độ dài) crack

7.Độ xoay của mảnh: dựa theo tốc độ phát hiện, thanh pít tông xoay được trong một tuần, và khoảng cách đẩy là 3-5 mm.Khẩu lục


Pison Rod Eddy Current Flaw Deter, SBT-04 performance


Detection channel

4channel

Detection speed

1-30M/min

frequency range

100Hz-1MHz

Gain

40-99Db, adjustment amount 0.1Db/gear.。

Advanced filtering

Have

High pass

0.1Hz~650Hz

Low pass

1Hz~10000Hz

Phase rotation

0-360 degree step 1 degree

Gas source

≥4bar,flow rate 20L/min

Ambient temperature

-20℃-40℃

Power supply

180V-240V 50Hz


Featurs of Pison Rod Eddy Current Flaw Deter, HSget-04


SCPTBBB10.CC


Leave us Message:

  • 3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
    3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
  • +86-025-52244360
    Call us on:
    +86-025-52244360