Nghiên cứu và Phát triển

Nghiên cứu và Phát triển

Làn gió dẫn chảy là một trong những tính chất quan trọng của động cơ lưu động.Ở khí động học, các luồng gió xoáy ảnh hưởng trực tiếp đến tính chất bay của máy bay, và do đó phải được cân nhắc trong giai đoạn thiết kế; trong khoang khí đại học, sự phát triển xuyên thời gian của các dòng chảy băng tần là một phương tiện quan trọng cho các nhà khoa học giải thích việc lưu thông suốt dòng chảy đại dương; trong lĩnh vực công nghiệp, như to àn bộ động cơ đốt trongCác luồng gió băng vượt qua phức tạp và mạnh, luôn được thực hiện trong trụ, vì vậy, thử nghiệm hiện tại tại tại băng là một chủ đề nghiên cứu quan trọng, thuộc về chi nhánh của phương pháp định hình sự hiện diện trong luồng.Hơn nữa, bởi vì người dẫn đường tạo ra một dòng xoáy xoáy khi nó di chuyển trong một trường nam châm đang thay đổi hoặc tương đối với một trường từ, thử nghiệm hiện tại tại tại băng tần là một chủ đề nghiên cứu khác trong lĩnh vực điện từ.Hiện tại, tiêu chuẩn thử nghiệm hiện tại tại tại tại tại tại và nước ngoài có thể được phân loại đại khái là ba loại: tiêu chuẩn dựa vào điểm, các tiêu chuẩn hình thể hình cong, và các phương pháp mô phỏng hiện thời.Điểm dựa vào điểm mấu chốt thường cho rằng dòng chảy là một vùng có tốc độ xoay cao hay có một điểm nhấn tối thiểu là lõi xoáy, phụ thuộc vào các tính chất vật lý của các điểm thử trong một điểm duy nhất hoặc hàng xóm ranh giới hạn trong dòng chảy, như áp suất, độ lớn dòng chảy, và độ bay.Tính các tính chất vật lý như áp lực và vận tốc từ vận tốc nằm trên đồng xu dốc tốc độ của một số điểm lấy mẫu; nhưng nơi mà áp suất ít nhất không nhất là nơi chứa lõi xoáy tồn tại, nó cũng có thể do các tính năng khác của dòng chảy, các phương pháp chung Có chủ yếu là phương pháp điện hạ,Phương pháp trạng thái xoắn ốc cao, phương pháp Q dương, phương pháp ngoại giao và phương pháp ngoại giao lớn thứ hai.Kiểu phương pháp này không thể trích ra dòng chảy trong mọi trường hợp.Vấn đề chính là: khả năng phát hiện sai và sai sót chưa được phát hiện bởi dòng chảy do độ xoay và độ lớn không được phát hiện; việc chọn các điểm đã có ảnh hưởng lớn đến kết quả phát hiện, khả năng bị lỗi phát hiện và phát hiện sai cấp cao; khả năng khả năng khả năng khả năng khả năng khả thi đoán sai, khả năng khả năng khả năng khả năng khả năng khả năng khả nghi là lỗi rõ,Nên sẽ được đề xuất một phương pháp cải tiến để thay thế chẩn đoán hạng nhất với chẩn đoán cấp độ cao.


Những tiêu chuẩn dựa vào hình học được tính dựa vào các tính chất hình học của các dòng hay mạch, vẹo vẹo, được dựa trên ý nghĩa trực tiếp của các mô hình xoắn vòng quanh một bộ các điểm trung tâm, dựa vào hình học hoặc tính toán của dòng chảy.Tính năng bên trên sử dụng một dòng chảy nhanh để đại diện cho cơn lốc.Phương pháp ưa thích là phương pháp phát hiện trung tâm đường cong và phương pháp quay góc.Phương pháp phát hiện trung tâm đường cong dành cho các điểm cong của tất cả các điểm lấy mẫu trong ảnh hai chiều.Với dòng chảy nè, trung tâm của đường cong của đường ống bao quanh nên tập trung quanh một điểm nhất định, chiếm một lưới nhỏ, và do đó, điểm trung tâm của đường cong được thực hiện.Sau khi chia nhau, chỉ đủ để đặt một số vùng lưới cao với mật độ điểm tìm kiếm lớn.Phương pháp này có một số thiếu sót tương tự với tiêu chuẩn phát hiện điểm.Ví dụ, kết quả phát hiện bị ảnh hưởng lớn bởi việc chọn các điểm chọn lấy mẫu, bị lỗi phát hiện và tốc độ phát hiện sai rất cao, v.v. vì dòng chảy không phải là một cầu thường, trung tâm của độ cong.Phương pháp xoay góc chọn các dòng quanh một điểm nhất định tới một cụm, và thực hiện phát hiện hiện hiện dòng chảy theo góc cong và tiêu chuẩn thiết lập khoảng cách.Lợi thế là nó vượt qua được những thiếu sót của tiêu chuẩn phát hiện điểm, nó có thể phát hiện luồng gió xoáy yếu với tốc độ xoay nhanh chậm và dễ dàng đo đếm được tính to án và đánh giá.Trong công trình nghiên cứu này, Portela[5] trao cho bộ khung to án học của việc thử nghiệm hiện thời xoáy trong ca hai chiều, tương ứng với chuyển động xoắn ốc tập trung vào một bộ các điểm không gian, và giới thiệu khái niệm hình học khác nhau.Đại cấu trúc Jordan định nghĩa các thuộc tính hình học của các điểm trung tâm và chuyển động cuộn.Mặc dù vùng xoáy này có khả năng xâm chiếm Galilean, nhưng hầu hết các phương pháp khai thác các hạt giống này dựa trên khung tham khảo.Chỉ có văn chương (6) mới phát hiện giới hạn của lõi xoáy đang chảy khỏi khung tham chiếu bằng cách lấy được ranh giới và thung lũng của vùng xoáy này.


Những phương pháp được mô tả trên tất cả dựa trên tính năng trường dòng được biểu lộ bằng các phương pháp toán học cho việc dò ra hiện tại Eddie.Trong sự hiện diện của tiếng ồn, chúng thường không ổn định nên có vài phương pháp mô phỏng hiện thời: phương pháp khớp mẫu được dùng để tính to án trường dòng và mẫu thiết kế.Giá trị tổng hợp tối đa được dùng để lấy ra các điểm tiêu biểu của trường dòng.Dùng phương pháp này để giảm tiến trình tính to án và áp dụng kết cấu kết nối vào mẫu tương ứng với trường dòng.Bất lợi là nó nhạy cảm với nhiễu.


Phương pháp mô phỏng tốc độ chảy liên tục phân hủy dòng chảy thành hai phần: dòng chảy và âm thanh trắng như kiểu Gauss của cấu trúc được tổ chức bởi việc chuyển đổi tần số và thực hiện trích dòng chảy theo ngưỡng của hiệu ứng của khả năng rung động do chính xác ở tỉ quy.Dòng nước xoáy được lấy ra.Việc phát hiện được phân hủy thành hai phần: giải thoát hạt nhân hiện thời và khai thác lớp vỏ này.The previous markes the Speed vector direction of the tam giác mese vertes based on Sperner lemma và find the tam giác mesh most likely to containing keypoint.Dưới phương pháp ghi lại số lượng và vị trí các đường giao giữa các đường ống xung quanh lớp vỏ xoáy, và đồng thời đóng vai trò kiểm tra kết quả phát hiện của lớp vỏ.Các tham số quy mô trong phương pháp này giúp phát triển một phương pháp phát hiện hiện xuyên xoáy tương tác.Các mô phỏng số cụ thể có thể được chia thành ba loại: một là phương pháp thời gian của Reynolds.Dựa trên phương trình chuyển động trung bình Reynolds và trí xung nhịp đập, các giả thiết được đặt dựa trên lý thuyết phân tích và kinh nghiệm thực tế để kết thúc phương trình trung bình Reynolds.Một bộ tính toán lý thuyết cho các phương trình đóng mô tả sự nhiễu loạn.Những điều cổ điển nhất ở đây là\ 949;8722; mẫu và mô hình stress đại số (ASM), mô phỏng số trực tiếp (DNS) giải quyết chuyển động băng tần suất qua một lưới rất đẹp.Ba chiều không xác định các phương trình Navaier-Stoke tính tỷ số tức thời trên mọi cán cân và lấy thông tin hoàn chỉnh trường dòng.Thu nhỏ trong dòng chảy này có thể tính được.Mặc dù nó có thể được mô tả chính xác, nhưng lượng lưu trữ và tính khổng lồ vẫn còn tồn tại.


Cái máy tính này không thể chịu nổi nữa, trình mô phỏng lớn này ngay lập tức giống như vòi rồng với dòng chảy lớn trong dòng chảy xoáy của Reynolds, và tầm ảnh hưởng của vòi nhỏ trên miệng lớn được xem xét bởi phương trình lớn.mô hình ước lượng, được gọi là mô hình tỷ lệ áp suất dưới lưới.Trong ba phương pháp này, mô phỏng số trực tiếp là phương pháp hoàn hảo nhất, với chỉ hai bất lợi: Tính to án rất lớn và chỉ áp dụng cho số Reynolds thấp hơn; phương pháp thời gian trung bình Reynolds tính toán giá trị trung bình, số lượng tính toán rất nhỏ,và bất lợi là mô hình này có ảnh hưởng lớn và chỉ phù hợp với số tiền thưởng của Reynolds.Phương pháp mô phỏng đĩa lớn được tập trung ở mọi khía cạnh.Là một phương pháp mô phỏng số trực tiếp, dùng phương pháp mô phỏng gió lớn để đạt được vận tốc của cấu trúc chính của dòng chảy này, nó có thể phản ánh dòng chảy này một cách chính xác hơn.Biến động và phát triển liên tục.Ban đầu hai loại đều thuộc về các phương pháp được phát triển ở các giai đoạn khác nhau.Trong số đó, việc phát hiện điểm dựa vào các phương pháp truyền thống đầu tiên, và tiêu chuẩn dựa trên các đường cong hình thể được đề xuất dựa trên sự phát triển của công nghệ hình dung dòng chảy.Phương pháp mô phỏng xuyên suốt là một phương pháp được phát triển trong các trường ứng dụng khác nhau và được kết hợp chặt chẽ với các ứng dụng cụ thể.Mặc dù đã có tiến bộ trong việc thử nghiệm hiện tại, nhưng hiện tại chưa có định nghĩa đồng bộ về dòng chảy, điều đó mang lại nhiều khó khăn cho nghiên cứu.Theo quan điểm này, chỉ có Roth Martin đã so sánh và phân tích định nghĩa dòng chảy trong văn học nghiên cứu hiện tại nhưng nó vẫn chưa đưa ra một định nghĩa thống nhất.Do đó, vẫn còn một số vấn đề lý thuyết cơ bản cần được giải quyết trong thử nghiệm hiện tại.Thêm vào đó, phương pháp vẽ góc là một phương pháp hứa hẹn trong tiêu chuẩn phát hiện đường cong hội họa.(


) Có rất nhiều khía cạnh đáng để nghiên cứu về sự cải tiến và mở rộng của phương pháp này, như:


1) Cho những điểm chính vào góc cong trong luật pháp, chỉ những dòng chính gần các điểm chính được lần theo để tránh tìm kiếm to àn cầu.


2) Phương pháp được mở rộng đến vũ trụ ba chiều,nhưng đường cong cần được mở rộng thành một bề mặt.Có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, mà không dễ dàng.


3) Việc phát hiện hình êlíp, việc cân bằng miền đất và việc dò tìm thời gian là các kỹ thuật thường được dùng trong các thử nghiệm hiện thời.Cách cải thiện và cải thiện các công nghệ này cùng với các ứng dụng thực tế cũng cần thêm nghiên cứu.


  • 3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
    3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
  • +86-025-52244360
    Call us on:
    +86-025-52244360