Chứng nhận ước nguyện NỔ Cứng

Chứng nhận ước nguyện NỔ Cứng

BKN got OHSAS certificate of Reconstruction

BKN đã được kiểm tra để phù hợp với tiêu chuẩn quản lý an ninh và công việc như sau: GB/B45-209/ISO B0121:thẩm 8

D ành cho to àn bộ tiến trình quản lý an ninh công nghiệp ở các cơ quan, văn phòng, địa điểm làm việc liên quan tới R và khuếch_;Dvà lắp ráp thiết bị phát hiện lỗ hổng băng tần, thiết bị phát hiện luồng từ cho thiết bị tự động công nghiệp (chỉ cho các chi nhánh)

2).png

  • 3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
    3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
  • +86-025-52244360
    Call us on:
    +86-025-52244360